Är du intresserad av att bli en av oss?

Är du intresserad av att börja träna och skida för Kraft Skidor? Eller kanske du har en fråga?  Ta kontakt!

STYRELSE & KONTAKTUPPGIFTER

ORDFÖRANDE
Anders Nybacka
Tel:
0400-266766
Email: anders.nybacka@gmail.com

VICE.ORDF.
Janne Halonen
Tel:
0400-160357
Email: jan.halonen@pp.inet.fi

SEKRETERARE
Johan Hertsbacka
Tel: 040-5907773
Email: johan.hertsbacka@gmail.com

KASSÖR
Veronica Lindqvist
Tel
050-3365016
Email: veronica@citydental.fi

MEDLEM
Mats Nordin
Tel:
040-7664900
Email: mats.nordin72@gmail.com

MEDLEM
Ann-Christin Snickars
Tel:
0500-668389
Email: ac@soderlunds.fi

MEDLEM
Mia Sandberg
Tel:
050-3290339
Email: mia_ulfvens@hotmail.com

MEDLEM
Jim Snickars
Tel:
040-3562183
Email: jim.snickars@gmail.com

MEDLEM
Peter Häggkvist
Tel:
050-5815847
Email: peter.haggkvist@pp.inet.fi