Är du intresserad av att bli en av oss?

Är du intresserad av att börja träna och skida för Kraft Skidor? Eller kanske du har en fråga?  Ta kontakt!

STYRELSE & KONTAKTUPPGIFTER

ORDFÖRANDE
Anders Nybacka
Tel:
0400-266766
Email: anders.nybacka@gmail.com

VICE.ORDF.
Janne Halonen
Tel:
0400-160357
Email: jan.halonen@pp.inet.fi

SEKRETERARE

Tel:

Email:

KASSÖR
Marianne Manngård-Bengs
Tel:
050-3419118
Email: marianne.manngard-bengs@vero.fi

MEDLEM
Mats Nordin
Tel:
040-7664900
Email: mats.nordin@koneaittamaki.fi

MEDLEM
Marika Sten
Tel:
050-5169251
Email: marika.sten72@gmail.com

MEDLEM
Mikael Ylsöbäck
Tel:
050-3480390
Email: mikael.ylsoback@pp.inet.fi

MEDLEM
Johan Hertsbacka
Tel:
040-5907773
Email: johan.hertsbacka@gmail.com

MEDLEM
Peter Häggkvist
Tel:
050-5815847
Email: peter.haggkvist@pp.inet.fi

LÄNKAR TILL ANDRA SKIDFÖRENINGAR