Inkommande söndag 19.2 kl. 13.00 så kommer vi att köra igång med att iordningställa det som kan göras…staket, prispall, skyltar osv. så finns det ledigt karafolk så välkomna…passliga verktyg med.