Är du intresserad av att bli en av oss?

Är du intresserad av att börja träna och skida för Kraft Skidor? Eller kanske du har en fråga?  Ta kontakt!

STYRELSE & KONTAKTUPPGIFTER

ORDFÖRANDE
Johan Gulin
Tel:
0504693419
Email: gulin.johan@gmail.com

VICE.ORDF.
Jim Snickars
Tel:
040-3562183
Email: jim.snickars@gmail.com

SEKRETERARE
Jim Snickars
Tel: 040-3562183
Email: jim.snickars@gmail.com

KASSÖR
Veronica Lindqvist
Tel
050-3365016
Email: veronica@citydental.fi

MEDLEM
Johan Hertsbacka
Tel:
0405907773
Email: johan.hertsbacka@gmail.com

MEDLEM
Anna-Lena Granlund
Tel:
0503459422
Email: entzu@hotmail.com

MEDLEM
Ann-Christin Snickars
Tel:
0500-668389
Email: ac@soderlunds.fi

MEDLEM
Mia Sandberg
Tel:
050-3290339
Email: mia_ulfvens@hotmail.com

MEDLEM
Janne Halonen
Tel:
0400160357
Email:jan.halonen@pp.inet.fi

MEDLEM
Peter Häggkvist
Tel:
050-5815847
Email: peter.haggkvist@pp.inet.fi

MEDLEM
Isabella Krook
Tel:
050-3406712
Email: