Kraft skidskytte

Inom Kraft skidförening så har vi, förutom längdskidåkare, även ett antal aktiva juniorskidskyttar som tävlar på både inom distriktet men även på den nationella nivån. De mest meriterade skidskyttarna bland våra seniorer är Patrik och Heidi Kuuttinen som rönt stora framgångar både på de nationella skidskyttearenorna och i den internationella världscupen med landslagsuppdrag som även finns med på meritlistan. Både Patrik och Heidi har visat att med rätt engagemang och stöd kan man även slå sig in både på den nationella och internationella nivån trots att man kommer från en relativt liten skidskytteorganisation. Väl genomfört av både Patrik och Heidi och ett stort tack till alla som på olika sätt stått bakom deras satsning!

På juniorsidan så har både Hannes Bengts och Inez Sandberg lyckats ta medaljer på FM-nivå så förhoppningen är vi skall kunna skicka ut fler skidskyttar på nationella så även på internationella tävlingar inom de närmsta åren. De yngre juniorerna som håller på med skidskytte har även visat framfötterna i distriktstävlingar med framskjutna placeringar som resulterat i meriterande pallplaceringar så vi hoppas att framtiden bär något gott med sig hos våra juniorer.

Själva träningsverksamheten så är i gott samarbete med Kraft skidförening där vi tillsammans med Kraft skidor finslipar skidtekniken medan vi föräldrar ombesörjer själva skyttetekniken och här har vi sammantaget god kunskap bland oss föräldrar. Vi har skidskytteträningar på måndagar medan själva skidtekniken tränas ett par gånger i veckan tillsammans med övriga skidlöpare från Kraft skidor. I sammantaget kan konstateras att föreningen är väl representerad i skidskyttetävlingar både inom distriktet likväl i tävlingar av nationell karaktär.

Då det gäller våra förutsättningar för att bedriva en aktiv skytteträning så är Kraft skidors skidskytteanläggning en av de modernaste i sitt slag i Finland. Den tekniska utformningen sköts helt och hållet ifrån en datoriserad styrning vilket även gör att de säkerhetsmässiga aspekterna uppfylls enligt rådande normer. Denna anläggning byggdes till stor del genom talkokrafter vilket vittnar om ett stort engagemang för våra aktiva inom Kraft skidförening. Kraft skidor fick även väldigt mycket positiv uppmärksamhet i och med att Mari Eder besökte oss i juli 2023 och drog både skytteträning och rullskidåkning med våra aktiva.

Jag vill här rikta ett stort tack till hela föreningen och till föräldrarna som ställer upp för att kunna ge våra juniorer möjligheten att utvecklas och uppnå sin potential.

Johan Gulin

Ordförande Kraft skidor