Torsdag 23.3 pokalskidningar 18.30. Anmälan senast onsdag 22.3 18.00 till kraftskidor@gmail.com. Fri stil

Samma kväll körs juniorernas byastafett. Tre deltagare i varje lag. Den sammanlagda dagsåldern får vara högst 36 år. 3x1km fri stil. Skriftliga anmälningar till denna stafett till kraftskidor@gmail.com senast torsdag 23.3  14.00.

De som har vandringspokaler hemma tar med dem.