1. Skidskytte; Närpes Kraft Skidförenings styrelse har beslutat att ha både skidåkning och skidskytte som verksamhetsform inom föreningen. Alla tävlar under samma namn, Närpes Kraft skidförening. Även förkortningarna Kraft Skidor och Kraft Ski får förekomma. Endast dessa namn skall användas i alla officiella sammanhang. Alla juniorer får gemensam ledd skidträning, skytteträningens utformning ska diskuteras. För båda verksamheterna gäller samma förutsättningar framledes.

 

  1. Belöningssystem; Nytt system för våra juniorer införs;

*De som tävlat i terräng- eller klubbtävlingar samt aktivt deltar i klubbträningar får Lilla produktpriset

*De som aktivt deltar i klubbträningar och dessutom representerat Kraft skidförening i åtminstone två tävlingar utanför Närpes kommungräns får Stora produktpriset

*13-16 åringar som deltar i FSSM och Hopeasompa/FM får dessutom stipendie.

*17 åringar o äldre som deltar i FSSM och FM får större stipendie.

 

För att erhålla stipendium krävs dessutom att man på ett synligt och  föredömligt sätt representerar föreningen och dess sponsorer, detta bla genom att vid alla tävlingar samt vid all kontakt med press och sociala medier använda föreningsdräkterna.

 

  1. Terränglopp; Höstens terränglopp inleds tisdagen 11.09. Totalt 8 terränglopp ordnas varje tisdag därefter. Närmare info delas ut i alla skola samt finns på Kraft Skidors hemsida

 

  1. Träningar; Föreningen kommer att under hösten ordna familjefys/juniorfys torsdagskvällar inom tre olika grupper. Mera info kommer snart på hemsidan

 

  1. Läger; 22-23 september kommer föreningen att ordna ett juniorläger i Pappilankangas. Mera info snart på hemsidan

 

  1. Ersättningar; Styrelsen har ännu inte beslutat alla ersättningar som kommer att gälla den kommande säsongen. För lägret ”framtidsgruppens skolläger” som ordnas inom kort beslöt dock styrelsen att föreningen står för 50 % av deltagaravgiften

 

  1. Specialträningar; Föreningen kommer att inom kort ordna en diskussionskväll där föräldrar kan framföra sina åsikter/önskemål angående vilka ”specialträningar” föreningen kunde ordna för sina juniorer, t.e.x. teknikträningar, skytteträning, utbildning av tränarna m.m.

 

  1. Inneträning; Planer finns att ordna inneträningar med Stefanija tisdagar inom november och december

 

  1. Medlems/årsavgifter/licenser; medlemsavgift 10 € per person och år. Årsavgifter enligt följande: Under 12 år (födda 2007 eller senare) 20 €. Över 12 år (födda 2006 eller tidigare) 40 €. Licens och eventuell försäkring sköter var och en om själv. I årsavgiften ingår medlemsavgiften