Vinters distriks/områdes  KLL hålls i vinter på Vargberget 22.2.2017 mera info inom kort