Inbjudan på hiitokalenteri http://hiihtokalenteri.fi

De som inte anmäler via kilmo sänder epost till jan.granskog@gmail.com