Dessa hör till POKAL-SERIEN. För att få stor pokal skall man delta i minst 7

klubbtävlingar, för en mellanpokal minst 5 gånger och för en liten pokal minst 3 gånger.

Pokalerna delas ut vid skidavslutningen.

Dessutom får alla 2p i skidpasset för varje tävling.

Köldgräns för tävling är – 15°. Anmäl senast kl.18.40 på plats.

 

Datum                                                      Plats                                    Stil              

Tisd.  17.01  kl.19.00                               Vargberget                           Klassisk

Tisd.  24.01  kl.19.00                               Högåsen                              Klassisk

Tisd.  31.01  kl.19.00                               Nämpnäs                             Fri

Torsd.  09.02 kl.19.00                             Pörtom                                Fri

Tisd   14.02  kl.19.00                               Öjskogsparken                   Klassisk

Tisd.  21.02  kl.19.00                               Böle                                      Fri

Tisd.  28.02   kl.19.00                               Pjelax                                  Fri

Tisd.  07.03  kl.19.00                               Rangsby (fd. skolan)         Klassisk

Tisd.  14.03   kl. 19:00                              Vargberget                          Fri

 

Vargberget är alltid reservplats ifall att snötillgången inte är tillräcklig för att arrangera klubbtävlingarna i

något av ”byaspåren”. Kontrollera alltid plats på hemsidan www.kraftskidor.fi. På hemsidan finns också kontaktuppgifter ifall du vill fråga mera !

Juniorernas tävlingsklass denna säsong utgående från födelseår:

 

F/P 6                                                 födda 2011 och senare                ca. 0,5 – 1,0 km  (ingen tidtagning i denna klass)

F/P 8                                                 födda 2009-10                               ca. 1,0 – 1,5 km

F/P 10                                              födda 2007-08                               ca. 2,0         km

F/P 12                                              födda 2005-06                               ca. 3,0         km

F/P 14                                              födda 2003-04                               ca. 3,0 – 5,0 km (F3,0 km och P 5,0 km)

F/P 16                                              födda 2001-02                               ca. 5,0 – 7,0 km

Utöver ovannämnda tävlingsklasser så finns det även  en tidlös klass oavsett ålder.

Kraft Skidor uppbär en terminsavgift på 20 €/deltagare, dock högst 40 €/familj

Resultaten från tävlingarna kan ses på Kraft skidors hemsida www.kraftskidor.fi