Tävlingsinformation

Nationella Vargbergets Jaktstart 4.3.2017

Tävlingsplats: Vargbergets Fritidscentrum, Vargbergsvägen 150, Närpes

Tid: Deltävling 1 kl. 10.00(K), Deltävling 2 kl. 13.00

Skidteknik:      Klassisk/Fri

Klasser / sträckor:

MYL P/V 7.0+7.0 km
NYL P/V 5.0+5.0 km
M8 P/V 1.0+1.0 km
N8 P/V 1.0+1.0 km
M10 P/V 1.0+1.0 km
N10 P/V 1.0+1.0 km
M12 P/V 2.0+2.0 km
N12 P/V 2.0+2.0 km
M14 P/V 3+3 km
N14 P/V 3+3 km
M16 P/V 5+5 km
N16 P/V 3+3 km
M18 P/V 5+5 km
N18 P/V 3+3 km
M40 P/V 5+5 km
N40 P/V 3+3 km
M50 P/V 5+5 km
N50 P/V 3+3 km
M60 P/V 3+3 km

 

OBS! Special arrangemang: Det klassiska spåret fräses bort inför deltävling 2(K) pga. Den smala konstsnöbädden

Köldgräns:       -17 grader

Tävlingskansli: I skidstugan, öppnar tävlingsdagen kl.8.30

Tävlingsnummer:

Tävlingsnumrorna är plockade Förenings vis och avhämtas från tävlingskansliet

Tävlingsnummern återlämnas i en låda i målgångsfållan

För icke returnerad tävlingsnummer debiteras 50€

Anslagstavla/resultatservice:

På skidstugans vägg. Resultat till påseende efter att varje klass är klar.

Efter tävlingen på Hemsidan www.kraftskidor.fi

 

Testning av skidor/ uppvärmning:

På tävlingsplatsen finns skilt spår för testning av skidor samt uppvärmning

Fritt att bekanta sig med tävlingsbanorna före första startande. Under tävlingens gång även delvis tillåtet dock endast i färdriktning utan att störa de tävlande.

 

Spårkartor:

Till påseende på anslagstavlan samt på hemsidan ( här )

Tävlande ansvarar själv för den riktiga tävlingsrutten

Startlistor:

På anslagstavlan på tävlingsplatsen samt på hemsidan från Fr. 3.3.2017 kl.21.00

Prisutdelning:

På tävlingsplatsen, genast efter sista målgång. Klasserna 8-12 år får alla pris, i övriga klasser de 5 bästa.

 

Omklädning samt tvättutrymme:

På tävlingsplatsen finns duschar och bastu.

 

Servering:        I skidstugan finns kaffeservering samt ute korvförsäljning

Information:   kraftskidor@gmail.com eller tävlingschef Janne Halonen 0400 160357

 

Möjliga ändringar meddelas på hemsidan www.kraftskidor.fi