FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID FÖR ÖIDM TILL TISDAG 13.3.2018 KL21.00.

ANMÄLAN GÖRS VIA KILMO.

KILMO ÖPPNAS IGEN PÅ MÅNDAG FÖRMIDDAG/DAG