Välkommen på Pokalskidning och byastafett

Första start 18.30. Fri stil. Anmälan på intranet senast 18.3 12.00.

Byastafett efteråt i fri stil. 3x1km. Lagets totala dagsålder max 36 år. Anmälan på plats.

Sträckor:

D/H6 400 m, D/H8 1km, D/H10 2 km, D/H12 3km, D/H14 3 km, D/H16 5km, Damer 5 km, Herrar 7 km.

Sträckorna kan ändras beroende på snöläget.

Alla som har vandringspokaler tar med dem. Pris åt alla.

Välkomna!