Resultat

Startlista

Pörtom Parklopp körs 20.2.2019 första start kl 18.00

Inbjudan på hiitokalenteri

Anmälan via Kilmo. Den som inte anmäler via kilmo sänder epost till peter.haggkvist@pp.inet.fi