Kraft Skidor tackar alla som bidrog på skidvarvet.

Äggboden Foto Quick Martens Närbutik Pörtom Bil & Traktor
Alexandras Ekologiska Glenn Kaas Entreprenad Maskinservice M Söderman Pörtom Bokföringsbyrå
Amis Hair & Beauty Gullans Närköp Maxel RJ Wood
Aquatex Halpa Halli Metsäkoneyhtymä Aittamäki Rönnlöf Transport Ab
Autobotnia Team Handelsträdgård Johan Bergman ML Pokalprint RR Bygg & Slip
Autoforum Helle Nämpnäs Handelsträdgård S&S Fred
Bema System Ab Hortilab Ab Napra Rehab Sand Marketing
Best Bokföring Hotel Red & Green Närpes Äggpackeri SB Balance
Bröderna Ek Öb Hultholms Grönsaker Närpes Bilcentral Servi-Trade
Byggbotnia Ingves & Svanbäck Ab Närpes Renhållning Shetelig
CB Däck J Rosenqvist Ab Närpes Rör Sjöbloms Golv
Clima Controll JJL-Svets Närpes Sparbank Smått & Co
CPT Ab Carspect JS Security Nygårds Ur & Guld Söderlunds Trädgård
Dynamo Net K Supermarket Närpes Oy Johan Prinsen Ab Steelmark
Eepee Agri KK Möbler Oy K Hultholm Ab Storthors Rör
Eepee S Market Korsnäs Andelsbank Oy Sigg-Plant Ab Storthors Växthus
Engelqvist Ab L Snickars Ab Oy Vikstrand Ab Syd Österbottens Elbyrå
F:ma KO Yrjans Lin;s Café PFP Entreprenad Töjby Skogsservice
Firma Bo Stenberg Lockness Pjelax Ringservice Transbygg
Företagshuset Dynamo M Nordström Ab Plasma Steel Vikbergs Revision
Wideroos Infra