Komihåg att samla sponsorer till skidvarvet. Listan har blivit utsänd per epost. Finns någon som inte har den så ta kontakt med Jim.

Tisdagen 29.3 kl 18 ordnar Kraft Skidor årets SKIDVARV. Listan är ännu inte färdiga men man kan ändå börja samla sponsorer. Så fort vi har listan klar skickar vi ut via e-mail så kan ni printa ut och fylla i listan. Nytt för i år att vi kommer att skapa ett google-form där ni sedan matar in era sponsorer innan själva skidvarvet.

Skidvarvet är den enskilt klart största inkomstkällan föreningen har och är alltså av mycket stor betydelse för att vi skall kunna bibehålla verksamheten på en bra nivå. Pengarna går främst till startavgifter, licenser, subventionerade klädköp, km- , boende- och lägerersättningar, skolning och utbildning.