Tisdag 21.3 kommer Martin Norrgård och förevisar SKIGO vallor och berättar om erfarenheter från vallning för landslag.
Tillfället börjar 18:00 i Vargbergsstugan och inledningsvis berättar han kortfattat om deras vallor (han lovade ge föreningspriser). Därefter kan man diskutera om rillning, skidtestning och vad man vill.
Alla välkomna.