Kraft Skidor bedriver träningsverksamhet för barn och ungdo- mar oavsett förutsättningar eller ambitionsnivå.Vi delar in våra träningsgrupper efter ålder och fokuserar på rolig träning, så rolig att man inte alltid märker när man blir trött.
Vi tränar varje torsdag från 28 september till mitten av mars på Vargberget. Det är få väder som stoppar våra träningar och vi är ute i alla väder. Träningarna inleds på barmark och när snöläget tillåter övergår vi till att träna på skidor.
I den yngsta gruppen Familjefys (födda 2016 och senare) har vi utvecklat ett sätt där barnen tränar tillsammans med föräldern. Gruppen tränar ofta på små ytor med fokus på lek och utmanande övningar som passar både barn och medföljande förälder. Träningstid 18:00-19:00.
Våra äldre juniorgrupper Mellisarna (födda 2013-2015) och Klubbettan (födda 2012 och tidigare) tränar tillsammans uthållighet, snabbhet, styrka och kroppskontroll. Ett träningspass som passar unga aktiva oavsett idrott. Träningstid 18:00-19:15/30.
Det är ok att provträna två gånger. Efter tredje träningen betalar man full medlemsavgift, 30€/barn under 12 år och 50€/barn över 12 år. Uppmärksamma att med medlemsavgiften kan du delta i terränglopp, torsdagsträningar och i klubbskidtävlingar.
Är du intresserad av att träna med oss? Kom upp till vår hemmarena Vargberget på våra träningskvällar som är torsdagar kl. 18:00 fr.o.m. 28.9.2023, så hjälper vi dig/ditt barn till rätt träningsgrupp! Ingen förhandsanmälan behövs.
INFO & FRÅGOR
Ann-Mari Snickars 044 323 8882 annmari.snickars@gmail.com
Linda Gulin 050 372 8124