Tävlingsinformation

Vargbergets Nationella  Jaktstart 25.2.2024

Tävlingsplats: Vargbergets Fritidscentrum, Vargbergsvägen 150, Närpes

Tid: Deltävling 1 kl. 11.00(K) Intervallstart, Deltävling 2 kl. 13.30(F) Jaktstart

Skidteknik:      Klassisk/Fri

Klasser / sträckor:

Myl                     P/V                     7,5+7,5 (3,0+3,0+1,5)+ (3,0+3,0+1,5)

M18                    P/V                     6,0+6,0 (3,0+3,0)+ (3,0+3,0)

Nyl, N18, M16  P/V                     4,5+4,5 (3,0+1,5)+ (3,0+1,5)

N16,M14           P/V                     3,0+3,0

N12, N14, M12 P/V                     2,5+2,5

N10, M10           P/V                     1,5+1,5

N08, M08           P/V                     1,0+1,0

 

Köldgräns:       -15 grader

Tävlingskansli: I stora grillkåtan, öppnar tävlingsdagen kl.9.00

Tävlingsnummer:

Tävlingsnumrorna hämtas från tävlingskansliet

Ny tävlingsnummer hämtas från kansliet inför deltävling 2, från ca. kl 13.00

Tävlingsnummern återlämnas i en låda i målgångsfållan

För icke returnerad tävlingsnummer debiteras 50€

 

 

Anslagstavla/Resultatservice:

Online på hemsidan www.kraftskidor.fi

Tävlingsbanor som används: 1,0km, 1,5km, 2,5km och 3,0km

 1,0km = 1,0km

1,5km = 1,5km

2,5km = 2,5km

3,0km = 3,0km

4,5km = 3,0km + 1,5km

6,0km = 3,0km+3,0km

7,5km = 3,0km + 3,0km + 1,5km

Testning av skidor/ uppvärmning:

Fritt att bekanta sig med tävlingsbanorna före första startande. Under tävlingens gång FÖRBJUDET att vistas i spåret förutom de tävlande. Möjlighet att testa skidor i tävlingsspåret inför deltävling 2 kl. 13.00-13.30

 

Spårkartor:

Till påseende på anslagstavlan samt på hemsidan

Tävlande ansvarar själv för den riktiga tävlingsrutten

Startlistor:

På anslagstavlan på tävlingsplatsen samt på hemsidan från fredag. 23.2.2024 kl.21.00

Prisutdelning:

På tävlingsplatsen, genast efter sista målgång. Klasserna 8-12 år får alla pris, 14 års klass 6 bästa, i övriga klasser de 3 bästa.

 

Omklädning samt tvättutrymme:

På tävlingsplatsen finns duschar och bastu.

 

Servering:        I skidstugan finns kaffeservering samt ute korvförsäljning

Första Hjälp:   På plats i skidstugan

Information:   kraftskidor@gmail.com eller tävlingschef Janne Halonen 0400 160357

Tävlingens TD:

 

Möjliga ändringar meddelas på hemsidan www.kraftskidor.fi