Startlista / Lähtölista

Parkloppet körs på fin konstsnöbana enligt kartan Parklopp 2018

Spårets längd 1 km

Kilpailu hiihdetään tykkilumella. Ladun pituus 1 km. Kartta