Vargbergets Parklopp ordnas på onsdag 24.1.2018 med start kl 19.00.

Anmälningar via kilmo.